IT-Bubblan

IT-Bubblan

IT-bubblan var en historisk finansbubbla i slutet på 90-talet och början på 00-talet då relativt unga bolag inom mobiltelefoni och/eller internet växte mycket på kort tid, övervärderades, och sedan tvingades till konkurs eller försäljning, vilket tillsammans ledde till den så kallade IT-kraschen. Bubblan sträcker sig ungefär från 1997 till år 2000 där den nådde sitt klimax 10 mars. På engelska går perioden under namnet “dot.com bubble” (kallas även dotcom-bubblan på svenska) i och med att det främst rörde sig om företag med en .com-domän. Ett välkänt svenskt exempel är internetbolaget Boo.com som försökte sälja modekläder via internet, för att sedan gå i konkurs maj 2000 efter att ha gjort av med 1,4 miljarder kronor i riskkapital. Tjänsten hade då enbart varit tillgänglig för allmänheten sen november 1999. Mer om bolaget hittar du på fliken Boo.com

Perioden präglades av grundandet av flertalet internetbaserade företag, så kallade dotcom-bolag, och dessa kunde bland annat orsaka en ökning i aktievärde enbart genom att addera ett ”e-” prefix till sitt namn, eller ett ”.com” i slutet, något man har kallat för ”prefix investing” på engelska. I kombination med stigande aktiepriser, förtroende från marknaden att bolaget skulle bli vinstgivande i framtiden, tillgängligt riskkapital, och spekulationer, skapades en miljö där investerare ofta baserade sina placeringar på teknologiska framsteg snarare än på traditionella analyser.

Kollapsen av IT-bubblan ägde rum mellan 1999 och 2001, där en del företag förlorades helt och hållet medan andra tog sig igenom ett hårdare nederlag och fortfarande lyckades upprätthålla verksamheten och bli lönsamma igen. Exempel på svenska företag som påverkades av kraschen inkluderar Framfab, Icon Medialab, Bredbandsbolaget (vilka du kan läsa mer om här på hemsidan), Telia, Ericsson o.s.v. Andra internationella bolag som var betydande i kraschen är bland annat: Pets.com, e-handel för djurtillbehör; Books-a-Million, vilka såg sitt aktiepris stiga med över 1 000 procent på enbart en vecka i slutet av 1998 efter att ha lanserat en hemsida; Broadcast.com som köptes upp av Yahoo! för 5,9 miljarder dollar i aktier, en hemsida som idag är borttagen m.m.

IT-bubblan existerar än idag i ett kollektivt minne, och kan anses vara vad DN.se kallar för ett marknadspsykologiskt misslyckande. De skriver i en artikel från 2009 om hur spekulanter utan några egentliga bevis pumpade upp värdet på tillgångar, och hur riskkapitalister som sagt investerade stora summor pengar i företag utan någon redovisad lönsamhet. Resultatet blev hundratals förlorade företag och en stor mängd småsparare vars investeringar utplånades. Perioden var dock inte helt utan sitt värde. Man fortsätter med att lyfta att många av de tekniska lösningar som etablerades under dotcom-bubblan har gett oss det internet vi har idag. Bland annat bildades Google 1998, RSS-teknologin utvecklades 1999 och samma år lanserades fildelningsprogrammet Napster.